Företaget

JS Maskin AB är ett högteknikföretag inom tunnplåtsbearbetning vad gäller både maskinpark och personal. Vår ambition är att vara ledande inom vårt område med snabba prototyparbeten och hög kvalité på både serie- och stycktillverkning.

Vi finns i egen fastighet i Västberga med en total yta på cirka 2000 kvm. Vi har en modern maskinpark där arbetet består av stansning, laserskärning, bockning, samt svetsning av plåtdetaljer till våra kunder.

Tillverkningen består av små till medelstora serier och prototyparbeten i stål, rostfritt och aluminium.

Personalen är väl utbildad för sina arbetsuppgifter med många års erfarenhet av verkstadsarbete. För att upprätthålla kompetensnivån sker fortlöpande utbildning av maskinleverantörer och programtillverkare.

För att ytterligare gå vidare i processen att få kortare ledtider använder vi oss av konstruktionssystemet TopSolid ifrån Missler Software, och NC Express samt LINEA för styrning av våra stans- och lasermaskiner.

All orderhantering sker i MPS-system (Monitor).

Kvalitetssäkring:
Kvalitetssystemet är anpassat efter vår produktion med kontroll vid samtliga operationer och full dokumentation för spårbarhet i MPS-systemet. Mätprotokoll bifogas givetvis med produkten vid anmodan.

Miljöpolicy:
Vi har ett väl inarbetat återvinningssystem för skrotmaterial och emballage från vår produktion.

Våra kunder:
Allt ifrån stora till små företag inom industrin som söker en leverantör med flexibel produktion med möjlighet till snabba omställningar & korta ledtider.